Sfairadora

Režim vkládání do sekvence

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
IM_NO_INSERT (0)
Vkládání je zakázáno.
IM_NO_EMPTY_ITEM (1)
Není zobrazena prázdná položka na konci. Vkládat lze stisknutím klávesy Insert.
IM_IMM_ITEM (2)
Zapsáním do prázdné položky přímo vloží prvek do sekvence.
IM_CANDIDATE (3)
Zapsáním do prázdné položky se vytvoří kandidátský prvek, který je třeba po doplnění hodnota vložit do sekvence stisknutím tlačítka pro vložení. Kandidátský prvek lze rovněž zrušit bez vložení.