Sfairadora

Akce pro rozbalení

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
HIT_CLICK (0)
Sdružené zobrazení se rozbaluje jednoduchým klepnutím myší.
HIT_DBL_CLICK (1)
Sdružené zobrazení se rozbaluje dvojitým poklepáním myší.