Sfairadora

  • Referenční příručka

Umístění záhlaví

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
HP_HIDDEN (0)
Záhlaví je skryto.
HP_BY_DISPEL (1)
Záhlaví je těsně u dispelu, jemuž náleží.
HP_IN_PANE (2)
Záhlaví je u okraje okna, v kterém je zobrazen dispel, jemuž náleží. Záhlaví je umístěno do samostatného panelu.
HP_ALWAYS_VISIBLE (3)
Záhlaví je u dispelu, pokud by však bylo odsunuto mimo okno, přesune se k okraji okna. Tím je zajištěno, že bude záhlaví vždy viditelné.