Sfairadora

Přepínače formátů

Tyto konstanty slouží k nastavování hodnot dvoustavových atributů. Kromě nastavení dvou hodnot umožňují invertovat hodnotu formátu ležícího pod tímto.
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
BIT_0 (0)
Hodnota atributu je nastavena na „vypnuto“
BIT_1 (1)
Hodnota atributu je nastavena na „zapnuto“
BIT_INVERT (3)
Hodnota atributu je opačná než u formátu, který leží pod tímto.

Viz též