Sfairadora

Podoba externalizéru

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
EXTERNALIZER_FORBIDDEN (0)
Funkce externalizéru je zakázaná.
EXTERNALIZER_NONE (1)
Funkce externalizéru je povolená, není však nijak indikována.
EXTERNALIZER_ARROW_RIGHT (2)
Symbol externalizéru je trojúhelníková šipka vpravo.
EXTERNALIZER_ARROW_DOWN (3)
Symbol externalizéru je trojúhelníková šipka dolů.
EXTERNALIZER_ARROW_SPACE (4)
Je vynecháno prázdné místo šířky šipky.
EXTERNALIZER_ELLIPSIS (5)
Symbol externalizéru jsou tři tečky.