Sfairadora

Styl dělící čáry panelů

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
HDS_NONE (0)
Žádná čáry.
HDS_SIMPLE (1)
Černě vykreslovaná čáry. (Skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows.)
HDS_RAISED (2)
Trojrozměrná vystouplá lišta.
HDS_GROOVE (3)
Trojrozměrná vyrytá čára.
HDS_SUNKEN_LEFT (4)
Světlá čára, jako by levý panel byl zapuštěný.
HDS_SUNKEN_TOP (4)
Totéž jako HDS_SUNKEN_LEFT, pro vertikální uspořádání (tj. horní zapuštěný).
HDS_SUNKEN_RIGHT (5)
Tmavší čára, jako by pravý panel byl zapuštěný.
HDS_SUNKEN_BOTTOM (5)
Totéž jako HDS_SUNKEN_BOTTOM, pro vertikální uspořádání (tj. spodní zapuštěný).
HDS_DEEP_LEFT (6)
Jako HDS_SUNKEN_LEFT, ale hlubší zapuštění.
HDS_DEEP_TOP (6)
Jako HDS_SUNKEN_TOP, ale hlubší zapuštění.
HDS_DEEP_RIGHT (7)
Jako HDS_SUNKEN_RIGHT, ale hlubší zapuštění.
HDS_DEEP_BOTTOM (7)
Jako HDS_SUNKEN_BOTTOM, ale hlubší zapuštění.