Sfairadora

  • Referenční příručka

Konstanty definic dispelů

Tyto konstanty se používají v definičních objektech dispelů.