Sfairadora

Pozice dítěte

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
CHP_LEFT (0)
Dítě je vlevo od titulku.
CHP_LEFT_BLOCK (1)
Dítě je vlevo od titulku, roztažené na maximální šířku.
CHP_RIGHT (2)
Dítě je vpravo od titulku.
CHP_RIGHT_BLOCK (3)
Dítě je vpravo od titulku, roztažené na maximální šířku.
CHP_BELOW_LEFT (4)
Dítě je pod titulkem, zarovnáno vlevo.
CHP_BELOW_TITLE_LEFT (5)
Dítě je pod titulkem, zarovnáno pod levý okraj titulku.
CHP_BELOW_CENTER (6)
Dítě je pod titulkem, vycentrováno.
CHP_BELOW_TITLE_CENTER (7)
Dítě je pod titulkem, vycentrováno s titulkem.
CHP_BELOW_RIGHT (8)
Dítě je pod titulkem, zarovnáno vpravo.
CHP_BELOW_TITLE_RIGHT (9)
Dítě je pod titulkem, zarovnáno pod pravý okraj titulku.
CHP_BELOW_BLOCK (10)
Dítě je pod titulkem, roztaženo na maximální šířku.
CHP_BELOW_TITLE_BLOCK (11)
Dítě je pod titulkem, zarovnáno na šířku titulku.
CHP_BELOW (4)
Jako CHP_BELOW_LEFT.