Sfairadora

Zarovnání

Tyto konstanty slouží k nastavení způsobu zarovnání ve zobrazení, u tabulátorů, řádků odstavců a jinde.
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
ALIGN_LEFT (0)
Zarovnání doleva.
ALIGN_TOP (0)
Zarovnání na horní okraj. Konstanta má totožnou hodnotu s ALIGN_LEFT, je však použita při zarovnání vertikálním směrem.
ALIGN_CENTER (1)
Zarovnání na střed.
ALIGN_RIGHT (2)
Zarovnání doprava.
ALIGN_BOTTOM (2)
Zarovnání na spodní okraj. Konstanta má totožnou hodnotu s ALIGN_RIGHT, je však použita při zarovnání vertikálním směrem.
ALIGN_BLOCK (3)
Zarovnání do bloku (na oba kraje).
ALIGN_DECPOINT (4)
Zarovnání na desetinnou tečku (čárku). Použito pouze u tabulátorů.
ALIGN_REMOVE (5)
Odstranění tabulační pozice. Použito pouze u tabulátorů.
ALIGN_INNER (6)
Zarovnání na vnitřní okraj. Použito pouze u pozice čáry u orámování odstavců a buněk.
ALIGN_OUTER (7)
Zarovnání na vnější okraj. Použito pouze u pozice čáry u orámování odstavců a buněk.

Viz též