Sfairadora

Barvy

Zde jsou popsány funkce pro práci s typem Color. Kromě těchto funkcí lze hodnotu typu Color vytvářet a analyzovat přetypováním z/na definiční typ Color_def.
Příklad:
bmp <- draw_pixel (0, 0, [Color_def]{red: 10, green: 20, blue: 30});
je ekvivalentní
bmp <- draw_pixel (0, 0, color(10, 20, 30));
Aktuální přiřazení barev, kterými se vykreslují standardní ovládací prvky, lze zjistit ve struktuře system.info.color.

Přehled

●
blue
●
color
●
green
●
red