Sfairadora

Příkazy zobrazení

Funkce zde popsané mohou být použity pouze v rámci ovládacího prvku, především tlačítka. Pomocí těchto funkcí lze vyvolávat příkazy, která vykoná některý nadřízený ovládací prvek, případně o příkazech získávat informace. Příkaz je identifikován svým názvem. Některé příkazy mohou mít ještě parametr. Seznam všech příkazů je uveden v kapitole Seznam příkazů.
Pokud je ovládací prvek umístěn v nástroji, funkce příkazů zobrazení se týkají i příkazů ovládacího prvku, k němuž se nástroj váže.

Přehled