Sfairadora

close_window

close_window()
close_window(hodnota)
Funkce je určena k použití v definici obsahu okna zobrazovaného funkcemi ask a edit, typicky v tlačítku, které je určeno k zavření okna. Funkce close_window okno zavře a funkce, která jej otevřela (ask nebo edit), vrátí hodnotu určenou parametrem hodnota. Pokud parametr hodnota není zadán, funkce ask resp. edit vrátí NONE.
Variantu bez parametru lze rovněž použít k zavření jiných oken, například okna otevřeného sdruženým zobrazením. V to případě se okno uzavře s uložením editovaných dat, jako by bylo zavřeno klávesami Ctrl+Enter.

Výsledek

Při úspěchu funkce vrátí hodnotu NONE. Pokud funkce není vyvolána v okně, nebo pokud je funkce s parametrem vyvolána z jiného okna než otevřeného funkcemi, (ask nebo edit) výsledkem je chyba.

Viz též