Sfairadora

  • Referenční příručka

Konstrukce formátu znaků

Každá z funkcí pro konstrukci formátu znaků vytvoří formát s nastaveným určitým atributem. Hodnota tohoto atributu bude nastavena podle parametru funkce. Parametr může být též NONE, v tom případě nebude nastaven žádný atribut.

Přehled