Sfairadora

cformat

cformat(rstr, pos)
Zjistí formát znaku s indexem pos ve formátovaném řetězci rstr (typu Rich_string). Výsledek je formát znaků (typ Rich_cformat).
Pokud index znaku je za koncem řetězce nebo záporný, je výsledkem chyba.

Viz též