Sfairadora

Příkaz break

break
break hodnota
break <řídící-proměnná>
break <řídící-proměnná> hodnota
Příkaz break ukončí cyklus while nebo for, ve kterém je obsažen. Pokud je zadána řídící proměnná, ukončí se cyklus for určený touto řídící proměnnou (a případné všechny cykly vnořené). Pokud řídící proměnná není zadána, ukončí se nejbližší nadřazený cyklus. Název řídící proměnné se zadává uzavřený ve skobičkách (značkách menší než a větší než) – takto se v Enki zadávají parametry i dalších operátorů. Případná následující hodnota se neodděluje čárkou.
Pokud je zadán parametr hodnota, určuje hodnotu, která bude výsledkem předčasně ukončeného cyklu. Pokud hodnota není zadána, bude výsledkem výchozí hodnota typu, který by byl cyklem jinak vrácen.