Sfairadora

binary_to_text

binary_to_text(bin, cp)
Převede binární data bin (typ Binary) obsahující znaky v kódové stránce cp (typ Int) na text (typ Text).

Poznámky

Tato funkce převádí binární data na typ Text (řetězec se zalomením řádků), k převodu na typ String slouží funkce binary_to_string.
Aktuální kódovou stránku lze zjistit z datové položky: document.settings.code_page.value.

Viz též