Sfairadora

Připojení formátu odstavců

var_rpf |= rpf2
K formátu uloženém v proměnné či datové položce var_rpf připojí formát rpf2.
Výsledkem je (l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.
Operátor je zkratkou za var_rpf = var_rpf | rpf2.
Pro podrobnosti o spojování formátů viz kapitolu o operátoru | (spojení formátů znaků)