Sfairadora

Připojení formátu znaků

var_rcf |= rcf2
K formátu uloženém v proměnné či datové položce var_rcf připojí formát rcf2.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.
Operátor je zkratkou za var_rcf = var_rcf | rcf2.
Pro podrobnosti o spojování formátů viz kapitolu o operátoru | (spojení formátů odstavců).