Sfairadora

ask

ask(titulek, definice_dispelu)
ask(data, titulek, definice_dispelu)
Vytvoří okno s titulkem zadaným parametrem titulek (typ String). Obsah okna je určen definičním objektem dispelu předaným parametrem definice_dispelu typu Dispel_def.
Pokud je zadán parametr data (libovolného typu), budou tato data poskytnuta dispelům zobrazeným v okně. Data budou poskytnuta pod názvem disp_data. Ve funkcích použitých v okně není třeba identifikátor disp_data explicitně udávat (je nepovinný). Na rozdíl od funkce edit, změny provedené během zobrazení okna v předaných datech zůstanou lokální v zobrazení a nepromítnou se zpět do zdroje dat.

Výsledek

Pokud se okno zavře křížkem vpravo nahoře v titulku okna nebo klávesou Esc, výsledkem je chyba. Pro regulérní uzavření okno je třeba v definici obsahu okna vytvořit jedno nebo více tlačítek, které volají funkci close_window. Této funkci lze předat hodnotu, která bude následně výsledkem volání funkce ask. Pokud je okno zavřeno funkcí close_window bez parametru, je výsledkem hodnota NONE. Alternativně lze použít k uzavření okna funkci cancel_window, v tom případě je výsledkem chyba.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Poznámky

Definice dispelu může být zadána např. konstantou nebo odkazem na definici zobrazení v sekci dokumentu Zobrazení – například: document.presentation.název_zobrazení.child.
Pokud je pouze potřeba zobrazit existující zobrazení definované v sekci dokumentu Zobrazení, stačí provést příkaz
document.presentation.název_zobrazení.open_in_window = TRUE;

Viz též