Sfairadora

ascii_cp

ascii_cp(c, cp)
Pro daný znak c (typ Char) vrátí jeho numerický kód (typ Int) v kódové stránce cp (typ Int). Pokud se má zjistit kód v kódování Unicode, jako cp se použije CP_UNICODE. Numerický kód znaku v Unicodu může být z typu Char získán prostou typovou konverzí: [Int]c. Obdobně naopak znak podle kódu Unicode: [Char]code.
Například ascii_cp('ř', 1250) vrátí 248.

Viz též