Sfairadora

arcsin

arcsin(x)
Vypočte hodnotu arcus sinus (inverzní funkce k funkci sinus). Parametr je reálné číslo. Výsledek je úhel v radiánech. Pro převod na stupně lze použít funkci deg.
Pokud parametr není v rozpětí <–1, 1>, je výsledkem chyba.

Viz též