Sfairadora

add_pformat

add_pformat(rtxt, rpf)
add_pformat(rtxt, odst, rpf)
rtxt_var <- add_pformat(rpf)
rtxt_var <- add_pformat(odst, rpf)
Nastaví jednomu nebo všem odstavcům textu požadovaný formát. Atributy původního formátu odstavců budou zachovány, pokud předaný formát jejich hodnotu neurčuje jinak. První dvě varianty zachovávají původní text nedotčen, změněný text vracejí jako výsledek. Druhým dvěma variantám je třeba předat proměnnou či datovou položku rtxt_var, ve které je text uložen. Funkce jej potom změní na místě. Pokud je zadán index odstavce (parametr odst), změna se týká pouze tohoto odstavce.
Příklad:
rtxt <- add_pformat(0, rpf_align(ALIGN_CENTER) |
rpf_flow_keep_with_next(BIT_1));
první odstavec vycentruje a zakáže jeho umístění na konci stránky.

Parametry

rtxt
text, kterému se má formát nastavit. Typ Rich_text.
rtxt_var
text (l-hodnota typu Rich_text), kterému se má formát nastavit.
odst
index odstavce formátovaného textu, kterého se změna týká. Odstavce se indexují od 0. Pokud je záporný nebo za koncem textu, je výsledkem chyba.
rpf
formát, který se má přidat ke stávajícímu formátu znaků.

Výsledek

První dvě varianty vracejí upravený text typu Rich_text, Zbývající vracejí l-hodnotu odkazující na měněnou proměnnou.

Viz též