Sfairadora

Struct

Struct(příznak Typ název, příznak Typ název, ...)
Vytvoří datový typ kategorie struktura, kde Typ je typ položky a název je její název. Název musí být identifikátor. Příznak může být buď klíčové slovo optional nebo prázdný. Pokud je uvedeno klíčové slovo optional, položka je nepovinná (její hodnota nemusí být zadána).
Příklad:
def Kniha = Struct( String titul,
optional String autor,
optional Int rok_vydani);

Viz též

def