Sfairadora

  • Referenční příručka

Seq

Seq(etyp)
Seq(etyp, příznaky)
etyp[*]
Vytvoří datový typ kategorie sekvence s typem prvků etyp. Verze s klíčovým slovem Seq a s hvězdičkou v hranatých závorkách jsou ekvivalentní. Poslední varianty byla přidána pro připodobnění k deklaraci polí v některých jiných jazycích.
Pokud je zadán parametr příznaky (typ Dword), jde o kombinaci hodnot vlastností prvku datového typu.