Sfairadora

OLE_type_to_data_type

OLE_type_to_data_type(vartype)
Parametr je hodnota typu Int, která reprezentuje typ v OLE. Viz dokumentaci k typům VARTYPE a VARIANT na internetových stránkách msdn.microsoft.com. Funkce vrátí reprezentaci daného typu ve Sfairadoře (typ Data_type). Pokud nebyla zadána správná hodnota reprezentující typ OLE, výsledkem je hodnota Error.

Viz též