Sfairadora

OLE_running_object_table

OLE_running_object_table
Funkce vrátí seznam právě existujících OLE objektů (převážně otevřených dokumentů). Výsledek je typu Seq(ROT_item).
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Struktura ROT_item

Typ složky
Název složky
Popis
OLE_object
object
Příslušný OLE objekt.
Int
moniker_class
Jedna z hodnot typu MKSYS definovaného systémem Windows. Informace lze získat na internetových stránkách msdn.microsoft.com. Pokud nejde o standardní (systémový moniker), hodnota –1.
String
display_name
Slovní popis objektu, který lze zobrazit uživateli.

Viz též