Sfairadora

OLE_object_open_file

OLE_object_open_file(název_souboru)
OLE_object_open_file(název_souboru, název_položky)
Funkce vytvoří OLE objekt načtením ze souboru. Oba parametry jsou typu String. První udává jméno souboru, který se má otevřít jako OLE objekt. Pokud je zadán i druhý parametr, identifikuje položku (část) v souboru, jejíž objekt se má vytvořit. Syntax druhého parametru závisí na programu, který objekt vytváří. Například v případě tabulkového kalkulátoru může jít o název listu, skupiny buněk a podobně.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též