Sfairadora

Datový typ systémového dokumentu

Ze všech dokumentů je dostupný jediný význačný systémový dokument, na který se lze odkazovat identifikátorem system. Zde je popsána struktura datového typu tohoto objektu.
Typ složky
Název složky
Popis
(proměnlivý)
data
Struktura reprezentující datové položky sekce dokumentu Data. Konkrétní položky struktury jsou určené obsahem níž popsané položky type.
(proměnlivý)
view
Struktura reprezentující datové položky sekce dokumentu Pohledy. Konkrétní položky struktury jsou určené obsahem níž popsané položky view_type.
presentation
Sekvence určující obsah sekcí Zobrazení a Definice zobrazení. Oběma sekcím odpovídají pouze jedna data, protože instancí definice zobrazení nejsou data, ale skutečné zobrazení.
(proměnlivý)
output
Struktura reprezentující datové položky sekce dokumentu Výstupy. Konkrétní položky struktury jsou určené obsahem níž popsané položky output_templates.
type
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Typ dat.
view_type
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Typ pohledů.
output_templates
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Šablony výstupů.
built_in_tools
tools
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Nástroje.
definitions
Struktura odpovídající sekci dokumentu Definice.
Date
date
Aktuální datum. Položka je jen pro čtení.
Time
time
Aktuální čas. Hodnota je aktualizována každou minutu. Položka je jen pro čtení.
Poznámka: Pokud počítaná položka má být přepočítávána při změně času, může být vhodnější použít položku time než time_sec, aby k přepočítávání nedocházelo příliš často.
Time
time_sec
Aktuální čas. Hodnota je aktualizována každou sekundu. Položka je jen pro čtení.
settings
Struktura odpovídající Systémovým nastavením.
Sys_doc_info const
info
Struktura odpovídající Systémovým informacím, obsahuje však i další údaje o systému nezobrazované uživateli. Data jsou pouze pro čtení.
state
Globálně platné stavové údaje.