Sfairadora

  • Referenční příručka

Stavový objekt universálního ovládacího prvku

Universální ovládací prvek zpřístupňuje vygenerovaný definiční objekt svého zobrazení, takže lze například vytvořit nástroj, který vygenerované zobrazení upravuje obdobně, jako jej lze upravovat standardním editorem ovládacích prvků. Stavový objekt je zpřístupněn pod identifikátorem universal_dispel_child_def.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
class
Identifikátor třídy dispelu. Viz Dispel_def.
Union
def
Vlastní definice zobrazení. Viz Dispel_def.
Dref
src_ref
Interní položka užívaná universálním ovládacím prvkem.
Byte
unidisp_change_info
Pokud je z vnějšku upravována definice zobrazení, lze užít tuto položku pro řízení reakce universálního ovládacího prvku na tyto změny. Nabývá jednu z hodnot:
UNIDISP_CI_NORMAL (0)
žádná změna (běžný stav)
UNIDISP_CI_LOCK (1)
změny v definičním objektu zobrazení se nepromítají do skutečného hobrazení, dokud je nastavena tato hodnota.
UNIDISP_CI_SYNC (2)
byly provedeny změny zároveň v datovém typu editované položky a v definici zobrazení, přičemž se předpokládá, že tyto změny spolu korespondují.
Při běžné změně definičního objektu zobrazení není potřeba tuto položku nastavovat. Pokud však probíhá souběžně změna datového typu editované položky a zároveň změna zobrazení, je třeba nejprve tutu položku nastavit na UNIDISP_CI_LOCK, potom provést potřebné změny a nakonec ji nastavit na UNIDISP_CI_SYNC. Při další následující synchronizaci zobrazení s definičním objektem bude hodnota vrácena na UNIDISP_CI_NORMAL.
Atom const
unidisp_data_id
Identifikátor objektu v němž leží editovaná datová položka. Hodnota je totožná s položkou data_id definičního objektu universálního ovládacího prvku.
Dref const
unidisp_data_ref
Reference editované datové položky. Hodnota je totožná s položkou data_ref definičního objektu universálního ovládacího prvku.
Bool const
unidisp_enable_change
TRUE, pokud universální ovládací prvek povoluje uživateli upravovat vygenerovanou definici zobrazení. Hodnota je totožná s položkou enable_change definičního objektu universálního ovládacího prvku.