Sfairadora

Jednoznačnost

Informace o aktuální stavu jednoznačnosti (zákazu duplicit) v tabulce.
Typ složky
Název složky
Popis
Dref
ref
Reference na složku řádku tabulky, jejíž hodnota má být jednoznačná.
Bool
unique
Pokud je složka nastavena na TRUE, má být hodnota jednoznačná.