Sfairadora

Stavový objekt textového editoru

Textový editor poskytuje stavový objekt následujícího typu pod identifikátorem editor_state.
Typ složky
Název složky
Popis
cursor_pos
Pozice kurzoru. Oba indexy jsou číslovány od 1.
Atom const
language
Programovací jazyk, který je editorem editován. Buď žádný, nebo "Enki". Koresponduje s položkou languege v definičním objektu textového editoru.
Atom const
edited_data_id
Identifikátor objektu, ve kterém je uložena datová položka, kterou editor právě edituje.
Dref const
edited_data_ref
Reference na datovou položku editovanou editorem.