Sfairadora

Filtr

Informace o aktuální stavu filtru tabulky.
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(Disj_cond_def)
(viz níže)
disj_conds
Seznam disjunktivních podmínek.
Seq(filtr)
subseqs
Seznam podmínek pro podřízené sloupce. Prvkem sekvence je rekurzivně totožná struktura, jako je tato.

Disj_cond_def

Typ složky
Název složky
Popis
Bool
is_fn
Podmínka je zadána výrazem pro celý řádek.
Enki optional
function
Výraz, udávající podmínku, pokud je is_fn rovno TRUE.
Seq(Conj_cond_def) optional
(viz níže)
conj_conds
Seznam konjunktivních podmínek, pokud je is_fn rovno FALSE.

Conj_cond_def

Význam jednotlivých hodnot je podrobněji vysvětlen v kapitole o struktuře Seq_filter_def.
Typ složky
Název složky
Popis
Word
operation
Operace, jíž je podmínka zadána.
Union optional
value1
První parametr podmínky.
Union optional
value2
Druhý parametr podmínky.
Bool optional
value1_ref
První parametr je zadána referencí, nikoli přímo hodnotou.
Bool optional
value2_ref
Druhý parametr je zadána referencí, nikoli přímo hodnotou.
Dref optional
data_ref
Reference na složku řádku tabulky, ke kterému se podmínka vztahuje.