Sfairadora

Ostatní jednoduché typy

Název typu
Popis
None
Žádná data (jedinou instancí je konstanta NONE). Viz kapitolu Konstanty NONE a INIT.
Bool
Dvoustavová hodnota (konstanty FALSE – nepravda, TRUE – pravda, resp. 0/1).
Příslušné funkce jazyka Enki: Logické operátory, Operátory porovnání.
Data_type
Typ „datový typ“. Instancemi jsou definice datových typů (např. Char, Int, Seq(Real) a pod.)
Příslušné funkce jazyka Enki: datové_typy
Time
Čas.
Definiční typ: Time_def.
Příslušné funkce jazyka Enki: datum a čas.
Date
Datum.
Definiční typ: Date_def.
Příslušné funkce jazyka Enki: datum a čas.
Date_time
Datum a čas.
Definiční typ: Date_time_def.
Příslušné funkce jazyka Enki: datum a čas.
Color
Barva.
Definiční typ: Color_def.
Příslušné funkce jazyka Enki: barvy.
Bitmap
Rastrový obrázek. Nyní jsou podporovány formáty Windows Bitmap (BMP), PNG, JPEG a GIF.
Příslušné funkce jazyka Enki: obrázky a ikony.
Icon
Ikona. Obsahuje jeden nebo dva obrázky. Pokud obsahuje dva, druhý se použije při umístění ikony ve stisknutém tlačítku, rozbaleném sdruženém zobrazení, označeném zaškrtávacím tlačítku a podobně.
Každý z obrázků může být buď odkaz na soubor s ikonou (*.ico), odkaz na ikonu do prostředků spustitelného souboru nebo obrázek typu Bitmap.
Definiční typ: Icon_def.
Příslušné funkce jazyka Enki: obrázky a ikony.
Url
Odkaz na internet nebo jiný hypertextový odkaz.
(Pojmenovaný typ String).
File_name
Jméno souboru. Na rozdíl od typu String obsahuje standardní editor příslušný tomuto typu tlačítko pro otevření dialogu pro výběr jména souboru.
(Pojmenovaný typ String),
Enki
Výraz v jazyce Enki. Na rozdíl od typu String je standardním editorem příslušný typu Enki víceřádkový editor textu programovacího jazyka.
(Pojmenovaný typ String).
Enkidu
Šablona v jazyce Enkidu.
(Pojmenovaný typ Rich_text).
Rtf
Popis formátovaného textu ve formátu RTF.
(Pojmenovaný typ String).
Příslušné funkce jazyka Enki: encode_rtf, rtf_to_rich_string, rtf_to_rich_text, read_rtf.
Atom
Identifikátor (např. datové položky a podobně).
Dref
Reference datové položky. Posloupnost atomů a/nebo indexů. (Např. document.data.0.value).
Error
Popis chyby. Viz kapitolu Zpracování chyb.