Sfairadora

Děděná hodnota

Tato struktura slouží k reprezentaci položek nastavení, jejichž hodnota může být volitelně děděna z nadřízeného (systémového) dokumentu. Od této struktury existuje po jedné verzi ke každému typu položky nastavení.
Typ složky
Název složky
Popis
(různé typy)
value
Hodnota položky nastavení.
Bool
inherit
Pokud je nastavena na TRUE, Sfairadora automaticky nastavuje složku value podle hodnoty ekvivalentní položky v nastaveních nadřízeného dokumentu. V systémovém dokumentu pak podle relevantního nastavení operačního systému. Pokud je složka inherit nastavena na TRUE, může být složka value pouze čtena. Pokud by se do složky value zapsalo, hodnota bude v nedefinovaném okamžiku přepsána. Pokud je třeba složku value nastavovat, je třeba nejprve nastavit tuto složku na FALSE.