Sfairadora

colors

Tato struktura obsahuje informaci o nastavení barev v operačním systému. Změna nastavení v operačním systému se okamžitě promítne sem. Lze je tedy využít k kreslení v případech, kdy mají být barvy totožné s vzhledem Windows. Ke struktuře se lze odkázat referencí system.info.colors.
Typ složky
Název složky
Popis
Color
active_border
Barva okraje aktivního okna.
Color
active_title
Barva titulku aktivního okna.
Color
app_workspace
Barva pozadí okna aplikace.
Color
button_dk_shadow
Barva tmavého stínu trojrozměrných ovládacích prvků.
Color
button_face
Barva plochy trojrozměrného ovládacího prvku.
Color
button_hilight
Barva „osvícené“ hrana trojrozměrného ovládacího prvku.
Color
button_light
Barva tmavší čáry „osvícené“ strany tlačítka.
Color
button_shadow
Barva „zastíněné“ hrany trojrozměrného ovládacího prvku.
Color
button_text
Barva textu tlačítka.
Color
desktop
Barva pozadí plochy Windows.
Color
gradient_active_title
Barva, do které zprava ubíhá gradient aktivního titulku okna. Na starších Windows, které nepodporují gradient v titulku, je barva stejná jako active_title.
Color
gracient_inactive_title
Barva, do které zprava ubíhá gradient neaktivního titulku okna. Na starších Windows, které nepodporují gradient v titulku, je barva stejná jako inactive_title.
Color
gray_text
Barva „šedého“, neaktivního textu.
Color
hilight
Barva pozadí zvýrazněné položky (např. nabídky).
Color
hilight_text
Barva textu zvýrazněné položky.
Color
hot_tracking_color
Barva hypertextového odkazu a podobně. Na starších Windows, kde se tato barva nedá nastavit, je vždy modrá.
Color
inactive_border
Barva okraje neaktivního okna.
Color
inactive_title
Barva titulku neaktivního okna.
Color
inactive_title_text
Barva textu neaktivního titulku okna.
Color
info_text
Barva textu v bublinové nápovědě.
Color
info_window
Barva pozadí okna s bublinovou nápovědou.
Color
menu
Barva pozadí nabídky.
Color
menu_text
Barva textu nabídky.
Color
scrollbar
Barva posuvníku.
Color
title_text
Barva textu titulku aktivního okna.
Color
window
Barva pozadí okna (použito pro pozadí editorů a pod.)
Color
window_frame
Barva rámečku okna.
Color
widnow_text
Barva textu v okně.