Sfairadora

Definice handleru

Typ složky
Název složky
Popis
Atom optional
data_id
Identifikátor objektu, do kterého má být handler nastaven.
Dref optional
data_ref
Reference na položku, na kterou má být handler nastaven.
Bool
transitive
Tranzitivní handler.
Enki
expr
Výraz, který má být vyhodnocen při změně položky.