Sfairadora

Datový typ dokumentu

Celému dokumentu odpovídá datový objekt, na který se lze odkazovat identifikátorem document. Zde je popsána struktura datového typu tohoto objektu.
Poznámka: pokud se z programu v jazyce Enki mění obsah sekcí type, view_type, output_template atd., ke skutečnému promítnutí změn do odpovídajících sekcí (data, view, output atd.) dojde v nedefinovaném okamžiku. Pro vynucení synchronizace těchto sekcí je třeba použít funkci yield. Po provedení této funkce je zaručeno, že obsah sekce data bude korespondovat se sekcí type atd.
Typ složky
Název složky
Popis
(proměnlivý)
data
Struktura reprezentující datové položky sekce dokumentu Data. Konkrétní položky struktury jsou určené obsahem níž popsané položky type.
(proměnlivý)
view
Struktura reprezentující datové položky sekce dokumentu Pohledy. Konkrétní položky struktury jsou určené obsahem níž popsané položky view_type.
presentation
Sekvence určující obsah sekcí Zobrazení a Definice zobrazení. Oběma sekcím odpovídají pouze jedna data, protože instancí definice zobrazení nejsou data, ale skutečné zobrazení.
(proměnlivý)
output
Struktura reprezentující datové položky sekce dokumentu Výstupy. Konkrétní položky struktury jsou určené obsahem níž popsané položky output_templates.
type
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Typ dat.
view_type
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Typ pohledů.
output_templates
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Šablony výstupů.
tools
Sekvence odpovídající sekci dokumentu Nástroje.
definitions
Struktura odpovídající sekci dokumentu Definice.
settings
Struktura odpovídající sekci dokumentu Nastavení.
info
Struktura odpovídající sekci dokumentu Informace.
state
Stav dokumentu.