Sfairadora

  • Referenční příručka

Počítané atributy typu Union

Pokud má složka definičního typu dispelu typ kategorie sjednocení (Union) a je třeba hodnotu příslušného atributu zadat funkcí (místo konstantní hodnoty) je třeba použít typ Func_ret, ve kterém lze deklarovat typ návratové hodnoty. Typ návratové hodnoty je omezen na skalární typy.

Func_ret

Typ složky
Název složky
Popis
Enki|Enkidu
function
Zdrojový text funkce.
Data_type
ret_type
Typ výsledné hodnoty. Musí jít o skalární typ.
Pokud se má hodnota počítat pomocí šablony v jazyce Enkidu, stačí místo typu Func_ret použít typ Enkidu, protože výsledný typ potom musí být Rich_text.