Sfairadora

Položky společné všem dispelům

Zde jsou popsány položky, které jsou společné všem definičním objektům dispelů. Jejich podrobný popis je v kapitole Vlastnosti společné všem dispelům.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki optional
tag
Značka dispelu. Mělo by jít o Identifikátor.
Context_help_def|Dword
(viz níže)
help
Kontextová nápověda. Zobrazuje se, když je daný dispel aktivní a když má uživatel otevřeno okno kontextové nápovědy (otvírá se klávesou F1).
Rich_string|
Rich_text|
Enki|
Enkidu optional
tool_tip
Bublinová nápověda. Pokud je zadán typ Rich_string nebo Rich_text, jde o konstantní text přímo z obrazovaný v okně bublinové nápovědy.
Pokud je Enki nebo Enkidu, jde o výraz resp. šablonu, která určuje text bublinové nápovědy dynamicky.
Bool|Enki
data_deficit_gray
Způsob zobrazení při nepřítomnosti dat. Pokud je TRUE, je dispel šedý, pokud FALSE, není vůbec zobrazen.
Int|Enki
forced_display
Vynucené zobrazení. Užitečná je především možnost zadat hodnotu pomocí výrazu.
Jedna z hodnot:
FORCED_DISPLAY_DEFAULT
běžné zobrazení
FORCED_DISPLAY_GRAY
šedé zobrazení
FORCED_DISPLAY_HIDDEN
skrytý dispel
Bool|Enki optional
write_permission
Povolení zápisu:
TRUE
zápis povolen
FALSE
zápis zakázán
NOT_PRESENT
povolení zápisu určuje nadřízený dispel
Bool|Enki
nonactivable
Pokud je TRUE, dispel nelze aktivovat.
Dispel_events_def optional
(viz níže)
events
Funkce reagující na události.

Context_help_def

Typ složky
Název složky
Popis
Rich_string|
Enki
title
Titulek položky nápovědy.
Rich_text|
Enkidu|
Enki
body
Vlastní text kontextové nápovědy.
Bool
unfolded
Tato položka není ve striktním smyslu součást definice dispelu. Okno kontextové nápovědy sem průběžně ukládá informaci o tom, zda byla definovaná položka nápovědy uživatelem rozbalená. Jde tedy spíše o stavovou položku. Nastavením položky lze ovlivnit okamžitý stav zobrazení nápovědy.

Dispel_events_def

Typ složky
Název složky
Popis
Enki
displayed
Funkce vyvolaná po zobrazení dispelu.
Enki
undisplayed
Funkce vyvolaná před odzobrazení dispelu.