Sfairadora

Definice konstanty

Typ složky
Název složky
Popis
Atom
name
Název definované konstanty. Musí jít o identifikátor.
Union
value
Hodnota konstanty.