Sfairadora

Struktura

Struktura je složený typ sestávající z předem pevně daného počtu složek. Každá složka má svůj typ (skalární nebo opět složený). Typy jednotlivých složek mohou být navzájem různé. Složky jsou rozlišeny názvem. Název složky musí být identifikátor.
Složky mohou být označeny jako nepovinná – v tom případě nemusí být v instanci přítomna.
Dále lze pro každou složku určit její iniciální hodnotu. Při vytvoření instance struktury nabude daná složka určené hodnoty, pokud není výslovně určena hodnota jiná. Pokud není iniciální hodnota složky určena, použije se iniciální hodnota typu složky (např. pro čísla 0, pro řetězec prázdný řetězec a podobně).
Účelem struktury je sdružit data, která spolu významově souvisí, do jednoho celku, takže je s nimi možné jako s celkem manipulovat (jednou operací je okopírovat, porovnat a podobně).

Zápis

Struct(Typ1 název1, Typ2 název2,...)

Příklad

Struktura se základními údaji o osobě:
Struct(String jméno,
String příjmení,
Int věk)