Sfairadora

Pojmenovaný typ

Pokud je určitý typ používán opakovaně, lze jej na jednom místě definovat a pojmenovat a při použití se na něj pouze odkazovat jeho jménem.
Pojmenovaný typ lze definovat buď v sekci dokumentu Definice, podsekce Datové typy, nebo v definici ovládacího prvku poskytovatel dat.