Sfairadora

Šablona dokumentu

Mnohdy je potřeba opakovaně vytvářet dokumenty, které mají obdobnou strukturu – například obdobné obchodní dopisy. K usnadnění opakovaného vytváření podobných dokumentů lze ve Sfairadoře připravit šablonu dokumentu. Šablony dokumentů se ukládají do složky k tomu určené (standardně Dokumenty:Sfairadora\Šablony – skutečnou složku lze zjistit v okně systémových informací). Všechny vytvořené šablony jsou k dispozici v nabídce Soubor|Nový. Vybráním příslušné šablony dojde k prostému vytvoření bezejmenné kopie šablony. Takto vytvořený dokument lze potom uložit pod požadovaným názvem běžným způsobem.
Přepnutí dokumentu na šablonu se provede v sekci Nastavení položkou Druh dokumentu. Pokud je již dokument uložen na disku, bude automaticky přesunut do složky pro šablony. Standardní koncovka souboru pro šablony dokumentů je .s-d-template.