Sfairadora

Jedinečný dokument

V některých případech je třeba evidovat údaje, které mají tu povahu, že daná evidence může smysluplně existovat pouze v jednom exempláři (jako například adresář – člověk chce mít všechny údaje na jednom místě, nechce tedy mít více adresářů). Proto Sfairadora umožňuje označit dokument jako jedinečný. Jedinečné dokumenty se ukládají do složky k tomu určené (standardně Dokumenty:Sfairadora\Jedinečné – skutečnou složku lze zjistit v okně systémových informací). Všechny jedinečné dokumenty jsou pohotově k dispozici v nabídce Soubor|Jedinečné. V ostatních ohledech se jedinečné dokumenty neliší od běžných dokumentů.
Přepnutí dokumentu na jedinečný se provede v sekci Nastavení položkou Druh dokumentu. Pokud je již dokument uložen na disku, bude automaticky přesunut do složky pro jedinečné dokumenty. Standardní koncovka souboru pro jedinečné dokumenty je .s-d-single.
S instalací Sfairadory jsou dodány vestavěné jedinečné dokumenty.