Sfairadora

Sekce dokumentu Typ pohledů

Jednotlivé prvky sekce Typ pohledů korespondují s prvky sekce Pohledy zcela analogicky, jako korespondují prvky sekce Typ dat se prvky sekce Data. Veškeré informace k sekci Typ dat se tedy vztahují i na tuto sekci.
Je vhodné poznamenat, že úprava typu pohledu zde v sekci Typ pohledů by mohla být komplikovaná, snazší je upravovat pohled přímo manipulací s tabulka. Na rozdíl od sekce Data, všechny manipulace s tabulkou v sekci Pohledy (jako uspořádání, filtrování, seskupování atd.) mění přímo typ pohledu.