Sfairadora

Sekce dokumentu Výstupy

V sekci Výstupy jsou uloženy textové výstupy dat dokumentu generované podle šablon výstupů. Textový výstup slouží k přímému tisku dat. Odpovídá tomu, co se v některých programech nazývá „tiskové sestavy“. Textový výstup je zobrazován v běžném editoru formátovaného textu, takže do něj lze umístit kurzor a pomocí příkazu nabídky Soubor|Tisk... vytisknout. Když je jednou vytvořena šablona textového výstupu, je odpovídající text v sekci Výstupy automaticky aktualizován, aby odrážel momentální stav dat. Vzhledem k tomu, že je výstupní text automaticky aktualizován, je editor formátovaného textu, který jej zobrazuje, pouze ke čtení (protože případné změny provedené uživatelem by byly při následující aktualizaci stejně ztraceny). Je-li potřeba výstupní text přesto ručně upravit, lze celou položku sekce Výstupy okopírovat do sekce Data. Tím bude uložen okamžitý stav výstupního textu, který je možné dále upravovat. Je rovněž možné část výstupního textu označit a okopírovat do jiného textového editoru. Pokud je změna té povahy, že by bylo třeba ji provádět opakovaně – jako například připsání komentáře k datům – je vhodnější provést úpravu v šabloně výstupu.
Nový výstupní text lze vytvořit pomocí položky nový výstup umístěné na konci seznamu výstupů. Poklepáním na tuto položku se zobrazí okno, kam lze zadat název a šablonu výstupu. Vytvořit celou šablonu ručně by mohlo být příliš komplikované, proto je možné nechat šablonu vytvořit automaticky okopírováním položky sekce Data, Pohledy nebo Zobrazení. Takto vytvořenou šablonu je možné upravit podle potřeby. K vytváření šablon byl vyvinut jazyk Enkidu, kterému je věnována samostatná kapitola.
Šablony jednotlivých výstupů jsou uloženy v sekci Šablony výstupů.

Kopírování položek do sekce Výstupy

Zdroj
Výsledek
Sekce Data
Vytvoří šablonu a tedy i textový výstup pro daná data. Výstupy bude průběžně odrážet změny provedené v datech. Změnou typu dat se však sama šablona nezmění. Pokud se změnil typ dat, může být třeba vytvořit šablonu znovu.
Sekce Pohledy
Vytvoří šablonu a tedy i textový výstup pro daný pohled na data. Platí analogicky, co bylo výše popsáno pro sekci Data.
Sekce Zobrazení
Vytvoří šablonu a tedy i textový výstup podle daného zobrazení. Případná následná změna výchozího zobrazení se nepromítne do vytvořené šablony.
Sekce Výstupy
Vytvoří kopii výstupu.

Kopírování položek ze sekce Výstupy

Cíl
Výsledek
Sekce Data
Uloží okamžitý stav textového výstupu. Takto okopírovaný text lze dále upravovat. Změny v datech, podle kterého byl výstupní text vytvořen se již do kopie nebudou promítat.
Sekce Výstupy
Vytvoří kopii výstupu.
Vloží do upravovaného textu kopii textového výstupu.
Takto lze kopírovat i do textového editoru jiného programu mimo Sfairadoru.

Kontextová nabídka

Pro prvky seznamu sekce Výstupy v levém panelu:
Položka nabídky
popis
Výstupy
Otevřít v okně
Vytvoří samostatné okno s příslušným zobrazení, které by jinak bylo zobrazeno v pravém panelu. Stejného výsledku lze dosáhnout poklepáním myší na položku.
Upravit šablonu výstupu
Otevře editor pro úpravu šablony výstupu. Příkaz je ekvivalentní otevření příslušné položky sekce Šablony výstupů v samostatném okně. Pro úpravu šablony je vhodné znát jazyk Enkidu.
Uložit okamžitý stav
Uloží okamžitý stav výstupu jako novou položku buď do sekce Data nebo do nově vytvořeného samostatného textového dokumentu. Před uložením textu bude zobrazeno okno, kde lze zadat, kam má být textu uložen a případně jeho název.
V kontextové nabídce pravého panelu jsou dostupné některé příkazy z výše uvedené nabídky.