Sfairadora

Sekce dokumentu Informace

Ve sekci Informace lze zadat některé souhrnné údaje o dokumentu. V současné době se převážně nijak dále neužívají. Tyto položky se užívají např. ve formátu RTF k charakterizaci dokumentu. V budoucích verzích Sfairadory mohou být využity k vyhledávání a kategorizaci dokumentů. Význam položek je zřejmý z jejich popisků. Totožné informace jsou dostupné také z nabídky Nastaveni|Informace o dokumentu.

Sériové číslo tvůrce a domovské sériové číslo

Tyto dvě položky zachycují vztah dokumentu k určité instalaci Sfairadory.
Položka
Popis
Sériové číslo tvůrce
Při vytvoření dokumentu je sem nastaveno sériové číslo instalace, na které byl dokument vytvořen. Tuto hodnotu nelze změnit.
Domovské sériové číslo
Využije se, pokud se má spustit funkce při otevření nebo uložení dokumentu. (Tyto funkce lze zadat v sekci sekce Nastavení.) Pokud se liší domovské sériové číslo dokumentu od sériového čísla instalace, na které je otvírán, Sfairadora se dotáže, zda chcete funkci opravdu spustit. Máte na výběr buď povolit či zakázat spuštění, nebo jej povolit vždy. V posledním případě se nastaví domovské sériové číslo dokumentu podle sériového čísla stávající instalace, takže při dalším otevření se již dotaz nezobrazí.
Cílem tohoto mechanismu je zabránit spouštění potenciálně škodlivého kódu, který pochází z cizího počítače. U dokumentů pocházejících ze stejného počítače, na kterém je otvírán, se žádná omezení neaplikují.