Sfairadora

Funkce

Tato podsekce obsahuje seznam definic funkcí, které potom lze používat na různých místech dokumentu ve výrazech v jazyce Enki a šablonách jazyka Enkidu. Obsahem pravého panelu hlavního okna dokumentu pro tuto sekci je tabulka, kde každý řádek odpovídá jedné funkci. Pro každou funkci je třeba zadat název (musí být identifikátor) a dále vlastní definici funkce. K zadání definice funkce se používá editor funkce popsaný ve zvláštní kapitole. Názvy funkcí doporučujeme zadávat malými písmeny. Pokud jde o víceslovné názvy, doporučujeme místo mezer (které jsou nepřípustné) použít podtržítko (např. počet_zákazníků).
Pro rychlé testování vytvořených funkcí, případně pro vyhodnocování jakýchkoli jiných výrazů, může být využito políčko pod seznamem funkcí – tlačítkem Vyhodnotit se vyhodnotí výraz do políčka zapsaný. Pod políčkem se zobrazí výsledek výrazu. Pokud je to potřeba, výsledek může být odstraněn červeným křížkem vpravo.