Sfairadora

Okno

Okna Sfairadory se svojí funkčností neliší od standardu Windows, mají však některé funkce navíc. Především Sfairadora neustále udržuje optimální velikost okna tak, aby jednak byla viditelná co největší část jeho obsahu a nebylo potřeba používat posuvník, jednak aby okno zbytečně nezakrývalo obsah jiných oken. Sfairadora rovněž určuje při otevření optimální polohu okna, aby pokud možno nezakrývalo jiná okna. Dále je zajištěno, aby aktivní ovládací prvek a případný kurzor v něm byly vždy viditelné – buď posunutím obsahu okna nebo i posunutím samotného okna, pokud by měl být kurzor zobrazen za hranicí obrazovky.

Pevná velikost okna

K ovládání těchto vlastností oken nabízí Sfairadora některé další funkce nad rámec standardu Windows. Především lze ručně nastavit požadovanou velikost okna ve vodorovném i svislém směru. To se provede běžným uchopením okraje okna myší a jeho posunutí na požadovanou pozici. Tím se zafixuje šířka (či výška okna), takže se již sama nemění podle obsahu okna. Tento stav je indikován malým čtverečkem při pravém dolním rohu okna . Je-li třeba okno opět uvolnit, stačí poklepat myší na ten okraj okna, který se má uvolnit. Poklepáním na titulek okna se uvolní velikost v obou směrech. Obdobně, je-li okno rozděleno na panely (jako hlavní okno dokumentu), lze příčku dělící panely posunou na požadovanou pozici, která je tím zafixována. Příčka se uvolní opět poklepáním myší. Pokud má okno v některém směru nastavenu pevnou velikost a mění se velikost hlavního okna (které okno s pevnou velikostí obsahuje), pevná velikost se mění úměrně velikosti hlavního okna, aby se nestalo, že okno bude sahat za hranici hlavního okna.

Viditelnost okna a jeho pozice

S tím, jak se mění velikost okna, by se mohlo stát, že část okna bude za okrajem hlavního okna (resp. obrazovky). Sfairadora potom okno posune, aby bylo neustále zobrazeno celé. Pokud uživatel chce, aby byla část okna za hranicí hlavního okna (resp. obrazovky), může jej myší posunou tak, aby byla jeho část za hranicí. Od té chvíle Sfairadora nebude v daném směru okno posouvat, aby zůstalo celé zobrazené. Pokud je třeba okno opět zobrazit celé, lze toho docílit buď jeho opětovným přetažením tak, aby bylo celé viditelné, nebo poklepáním myší na titulek. Od toho okamžiku bude okno opět udržováno stále viditelné.

Přesouvání aktivity mezi ovládacími prvky

Obecně lze přepínat aktivitu ovládacích prvků v okně buď klepnutím myši nebo některou z dále popsaných kláves. Možnost ovládat Sfairadoru pohodlně pouze z klávesnice patří k jejím nezanedbatelným přednostem.
Klávesa
Funkce
→
Posun aktivity na nejbližší ovládací prvek vpravo.
←
Posun aktivity na nejbližší ovládací prvek vlevo.
↑
Posun aktivity na nejbližší ovládací prvek nahoru.
↓
Posun aktivity na nejbližší ovládací prvek dolů.
Tab
Posun aktivity na následující ovládací prvek v přirozeném pořadí v hierarchii ovládacích prvků.
Shift+Tab
Posun aktivity na předchozí ovládací prvek v přirozeném pořadí v hierarchii ovládacích prvků.
End
Posun aktivity na ovládací prvek nejbližší pravému okraji okna ve stejné úrovni, jako právě aktivní ovládací prvek.
Home
Posun aktivity na ovládací prvek nejbližší levému okraji okna ve stejné úrovni, jako právě aktivní ovládací prvek.
Page Up
Posun aktivity o stránku (velikost okna) nahoru.
Page Down
Posun aktivity o stránku (velikost okna) dolů.
Ctrl+Home,
Ctrl+Page Up
Přesun aktivity na první ovládací prvek v okně.
Ctrl+End,
Ctrl+Page Down
Přesun aktivity na poslední ovládací prvek v okně.