Sfairadora

Řádkový editor

.
Řádkový editor je ovládací prvek, který slouží k zadávání hodnoty pomocí jednořádkového textu. Řádkový editor může být ve dvou stavech. Buď je pouze aktivní – to znamená, že je vybrán, ale jeho obsah není upravován; potom je jeho pozadí zobrazeno odlišnou barvou. Nebo je upravován – potom je v textu zobrazen blikající textový kurzor. Pokud je řádkový editor aktivní, úprava jeho obsahu se započne jednou z následujících možností:
Klávesa
Funkce
Enter, F2
Umístí kurzor na konec již napsaného textu.
Delete
Smaže napsaný text a do prázdného řádkového editoru umístí kurzor.
napsání libovolného znaku
V závislosti na stavu volby „Text napsaný při aktivním řádkovém editoru přepíše jeho obsah“ v systémových nastaveních buď vymaže obsah řádkového editoru a vepíše příslušný znak, nebo obsah editoru ponechá a znak napíše na jeho konec.
klepnutím myší
Započne editaci a umístí kurzor na místo klepnutí.

Editace

Ve stavu úprav (editace) obsahu řádkového editoru jsou dostupné tyto klávesy:
Klávesa
Funkce
→
Posun kurzoru na následující znak.
←
Posun kurzoru na předchozí znak.
Ctrl + →
Posun kurzoru na začátek následujícího slova.
Ctrl + ←
Posun kurzoru na začátek předchozího slova.
End
Posun kurzoru na konec textu.
Home
Posun kurzoru na začátek text.
Delete
Smazání znaku, na kterém je kurzor nebo smazání označené části textu.
Backspace (←)
Smazání znaku před kurzorem nebo smazání označené části textu.
Ctrl+T
Smazání znaků od pozice kurzoru do konce slova.
Ctrl+Y
Smaže celý obsah editoru.
Insert
Přepíná režim přepisování znaků a vkládání znaků. Režim přepisování znaků je indikován obdélníkovým kurzorem přes celou šířku znaku.
Shift →, Shift ←, Shift+Home, Shift+End, atd.
Klávesa pro posun kurzoru stisknutá spolu s klávesou Shift: posune kurzor požadovaným směrem a zároveň označí přeskočenou část textu.
Ctrl+A
Označí celý text.
Ctrl+Shift+mezerník
Vloží pevnou mezeru (mezeru, která neodděluje slova).
Ctrl+num
(mínus na numerické klávesnici vpravo)
Vloží dlouhou pomlčku (rozdělovník).
Ctrl+Alt+num –
Vloží velmi dlouhou pomlčku.
Ctrl+_ (Ctrl+Shift)
Vloží pevnou pomlčku (pomlčku, která neodděluje slova).
Označování, kopírování a přesouvání částí textu je popsáno v kapitole Kopírování a přesouvání dat.

Formátování

Podle nastavení ovládacího prvku může být zadávaný text buď formátovaný (lze zadávat typ písma, jeho velikost atd.) nebo prostý. Pokud je pro text povoleno formátování, lze pomocí nástrojové lišty, okna formátu znaků nebo dále popsaných klávesových zkratek nastavovat formátování textu vepsaného do řádkového editoru. Kterýkoli ze zmíněných způsobů změny formátu se týká buď slova, na kterém je kurzor, nebo označené části textu.
Klávesa
Funkce
Ctrl+I
Zapne/vypne kurzívu.
Ctrl+B
Zapne/vypne tučné písmo.
Ctrl+U
Zapne/vypne podtržení.
Ctrl+mezerník
Odstraní veškeré formátování textu.
Do řádkového editoru, který má povoleno měnit formátování, lze rovněž vložit obrázek a to kopírováním přes schránku.

Ukončení editace

Zadávání a úpravy textu v řádkovém editoru je možné ukončit některým z následujících způsobů:
Klávesa
Funkce
Enter
Uloží provedené změny a aktivuje další ovládací prvek v okně.
Esc
Zruší všechny provedené změny od započetí editace a ukončí režim úprav.
aktivace libovolného jiného ovládacího prvku
Před přesunem aktivity z řádkového editoru na jiný ovládací prvek se uloží provedené změny. Aktivitu lze přesunout klepnutím myší nebo některou z kláves pro přesouvání v okně. Úpravy lze tak uložit a ukončit například klávesou Tab nebo ↓ či ↑.